Om

Litt om meg sjøl (eller kanskje alt..)

 

 

Mitt navn er John Ivar Knutzen, jeg er født på Hamar 29.8.1969 og oppvokst på Ilseng i Stange kommune. Min utdannelse har jeg fra Norges Musikkhøgskole, Høgskolen i Lillehammer og NTNU, Trondheim etterfulgt av en utøvende musikerkarriere på nærmere 25 år, samt en undervisningserfaring på alle nivå i de siste 20 årene.

 

Historikk

Jeg var tidlig bevisst på hvilken vei jeg ønsket å gå i forhold til utdanning, allerede som 15-åring var planen klar; musikklinje på videregående skole, Toneheim Folkehøgskole, Gardemusikken og deretter Norges musikkhøgskole. Som sagt så gjort. Jeg begynte på musikklinje ved Stange videregående skole som første kull, og tok eksamen artium der i 1988. Deretter fulgte et år på Toneheim Folkehøgskole. I disse årene var Anton Berge min slagverklærer. I 1991 avtjente jeg verneplikten som soloslagverker, kalt ”sjæfskakker”, i Hans Majestets Kongens Gardes musikkorps.

 

Tiden var inne for å prøvespille ved Norges musikkhøgskole, hvor jeg kom inn og startet på instrumentallinje i 1991. Jeg valgte klassisk slagverk som studieretning på Musikkhøgskolen, og årene var intense og lærerike. Jeg hadde blant annet slagverkundervisning fire timer hver uke over fire år, med professor Kjell Samkopf som lærer på melodiske instrumenter, Rune Martinsen (Den Norske Opera) på skarptromme og Trygve Wefring (Oslo Filharmoniske orkester) på pauker og orkesterslagverk. Som ett tillegg var det undervisning i trommesettspill, og jeg hadde Audun Kleive og Joakim Nordin som lærere på trommesett, hver av dem i et år. I ett år hadde jeg også faget slagverkelektronikk med Lage Thune Børresen.

Ut over dette satt jeg i en periode over to år som elevrepresentant for prøvespill.

 

Ved to anledninger har jeg foretatt studietur til USA. Der har jeg primært tatt spilletimer hos

Robert Van Sice, for tiden den største marimbasolisten i verden, og hos Chris Lamb, soloslagverker i New York Philharmonic. I tillegg har jeg deltatt på masterclasses med blant annet Cloyd Duff (pauker), Buster Bailey (slagverk) og Keiko Abe (marimba).

 

Siden 1994 har jeg vært heltidsansatt musiker ved Forsvarets Musikkorps Trøndelag (FMKT). I hele perioden har jeg vært gruppeleder for slagverkavdelingen, et arbeid som blant annet innbefatter det faglige ansvaret for avdelingen, ansvar for innkjøp og vedlikehold av instrumenter etter tildelte budsjetter, i tillegg til innleie av syke- og ekstravikarer, fordeling av arbeidsoppgaver m.m.

 

Jeg har også vært leder for Prøvespillkomiteen ved FMKT. Arbeid som ligger til dette vervet er blant annet utarbeidelse av utlysningstekst for ledige stillinger, praktisk gjennomføring av prøvespill og intervju, samt evalueringer og tilbakemeldinger til kandidatene.

Jeg har i flere perioder hatt tillitsmannsverv i korpset.

 

 

Fra 2010-14 var jeg vært ansatt ved Toneheim Folkehøgskole som slagverklærer. Fra 2013 overtok jeg slagverkundervisningen NTNU, Institutt for musikk.

 


Min familie

meg               Daniel      Ingelin         Liv Elin

Min famile

Gode kollegaer

Gode kollegaer

Even Lothe                meg                Andreas Trondal

Prodly created by IWI 2016

Copyright © All Rights Reserved