Undervisning

«I hated every minute of training, but I said, ‘Don’t quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion‘.»

Muhammed Ali

Jeg er ansatt som universitetslektor ved NTNU, Institutt for musikk. Som eneste slagverklærer underviser jeg i alt fra skarptromme, marimba og pauker til slagverkensemble og orkesterinstrumenter.

Jeg har tidligere hatt tilsvarende stilling ved Toneheim folkehøgskole og en periode ved Løten kommunale kunst- og kulturskole.

Som så mange andre profesjonelle slagverkere har jeg også undervist på utallige helgeseminarer.

Med en en bred erfaringsbakgrunn innen undervisning, høy utdanning innen fagfeltet og

lang erfaringsbakgrunn fra utøverfaget underviser jeg på alle nivå.

"Its all in the wrist"

(Buster Bailey)

Prodly created by IWI 2016

Copyright © All Rights Reserved